Rolmodellen project

Het Rolmodellen project wordt al jaren door het jongerenwerk uitgevoerd! Wat het doel is van het Rolmodellenproject is dat jongeren in contact komen met positieve rolmodellen. Deze rolmodellen kunnen heel verschillend zijn. Zo gaan we op bezoek bij rolmodellen uit de buurt, maar zijn we ook al in Arnhem geweest om daar de burgemeester te ontmoeten.

Het rolmodel vertelt tijdens dit project wat hij of zij allemaal heeft meegemaakt. Ook horen de jongeren hoe het rolmodel is gekomen waar hij of zij nu is! Dit is vaak een inspirerend verhaal waardoor de jongeren tot veel nieuwe inzichten komen!

Wil je je opgeven voor het Rolmodellen project? Geef je op bij één van onze jongerenwerkers!